Kết quả bóng đá VĐQG Hàn Quốc nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Hàn Quốc nữ
Kết quả VĐQG Hàn Quốc nữ (40)
#
Ngày 05/07
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/20200322172925.gif Gyeongju FC Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto Nữ Sejong Gumi Sportstoto Nữ
/Image/team/images/201332443216.jpg Seoul Amazones Nữ
1
HT 0 0
FT 0 0
# 4 3
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu Nữ Boeun Sangmu Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 04/07
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
/Image/team/images/201332443306.jpg KSPO FC Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 01/07
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones Nữ Seoul Amazones Nữ
/Image/team/images/20200322172925.gif Gyeongju FC Nữ
HT 0 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
/Image/team/images/201332443258.jpg Sejong Gumi Sportstoto Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
/Image/team/images/20200322173249.jpg Changnyeong Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu Nữ Boeun Sangmu Nữ
/Image/team/images/201332443231.jpg Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 27/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/201332443238.jpg Boeun Sangmu Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 1 4
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
/Image/team/images/201332443258.jpg Sejong Gumi Sportstoto Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC Nữ Gyeongju FC Nữ
/Image/team/images/201332443306.jpg KSPO FC Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones Nữ Seoul Amazones Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
1
HT 2 5
FT 5 6
# 0 0
   
   
   
Ngày 20/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/201332443231.jpg Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 1 1
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto Nữ Sejong Gumi Sportstoto Nữ
/Image/team/images/20200322172925.gif Gyeongju FC Nữ
HT 0 0
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu Nữ Boeun Sangmu Nữ
/Image/team/images/201332443216.jpg Seoul Amazones Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 13/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones Nữ Seoul Amazones Nữ
/Image/team/images/20200322173249.jpg Changnyeong Nữ
HT 2 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC Nữ Gyeongju FC Nữ
/Image/team/images/201332443231.jpg Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
/Image/team/images/201332443258.jpg Sejong Gumi Sportstoto Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
/Image/team/images/201332443238.jpg Boeun Sangmu Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/06
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC Nữ Gyeongju FC Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones Nữ Seoul Amazones Nữ
/Image/team/images/201332443231.jpg Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/201332443306.jpg KSPO FC Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto Nữ Sejong Gumi Sportstoto Nữ
/Image/team/images/201332443238.jpg Boeun Sangmu Nữ
HT 0 0
FT 3 2
# 4 0
   
   
   
Ngày 24/05
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/201332443258.jpg Sejong Gumi Sportstoto Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 5 11
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
HT 0 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
/Image/team/images/201332443216.jpg Seoul Amazones Nữ
HT 0 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu Nữ Boeun Sangmu Nữ
/Image/team/images/20200322172925.gif Gyeongju FC Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 20/05
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
/Image/team/images/201332443306.jpg KSPO FC Nữ
HT 2 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
/Image/team/images/201332443238.jpg Boeun Sangmu Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC Nữ Gyeongju FC Nữ
/Image/team/images/20200322173249.jpg Changnyeong Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones Nữ Seoul Amazones Nữ
/Image/team/images/201332443258.jpg Sejong Gumi Sportstoto Nữ
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 15/05
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC Nữ Gyeongju FC Nữ
/Image/team/images/201332443216.jpg Seoul Amazones Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto Nữ Sejong Gumi Sportstoto Nữ
/Image/team/images/201332443306.jpg KSPO FC Nữ
HT 2 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong Nữ Changnyeong Nữ
/Image/team/images/201332443222.jpg Suwon FMC Nữ
HT 2 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
/Image/team/images/201332443238.jpg Boeun Sangmu Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 06/05
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
/Image/team/images/201332443216.jpg Seoul Amazones Nữ
HT 1 1
FT 4 1
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu Nữ Boeun Sangmu Nữ
/Image/team/images/20200322173249.jpg Changnyeong Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto Nữ Sejong Gumi Sportstoto Nữ
/Image/team/images/201332443231.jpg Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
/Image/team/images/20200322172925.gif Gyeongju FC Nữ
HT 0 1
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Hàn Quốc nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Hàn Quốc nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Hàn Quốc nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Hàn Quốc nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Hàn Quốc nữ Vòng 20 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.