Kết quả bóng đá Nữ Xứ Wales hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nữ Xứ Wales
Kết quả Nữ Xứ Wales (40)
#
Ngày 07/04
23:10 Nữ Xứ Wales
Pontypridd Town Nữ Pontypridd Town Nữ
/Image/team/images/58858/1gq1zxy9j12n.png The New Saints Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 4 7
   
   
   
23:10 Nữ Xứ Wales
Barry Town Nữ Barry Town Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 2 4
   
   
   
23:10 Nữ Xứ Wales
Cardiff Nữ Cardiff Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
HT 3 0
FT 5 1
# 8 0
   
   
   
Ngày 04/04
01:45 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 0
   
   
   
Ngày 31/03
20:00 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
Image/team/images/34898/1gtqw1w2f31h.png Cardiff Nữ
1
HT 1 0
FT 2 0
# 13 4
   
   
   
Ngày 28/03
02:45 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
/Image/team/images/58979/1gt893re9t0.png Pontypridd Town Nữ
HT 3 0
FT 4 0
# 6 2
   
   
   
02:45 Nữ Xứ Wales
Aberystwyth Nữ Aberystwyth Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
HT 0 2
FT 0 2
# 0 5
   
   
   
02:45 Nữ Xứ Wales
Cardiff Nữ Cardiff Nữ
Image/team/images/15106/1gq1zxy9j86.png Swansea City Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 11 4
   
   
   
02:30 Nữ Xứ Wales
Cardiff Metropolitan   Nữ Cardiff Metropolitan Nữ
/Image/team/images/58857/1gqbnw8v88b.png Barry Town Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 5 6
   
   
   
Ngày 24/03
21:00 Nữ Xứ Wales
Pontypridd Town Nữ Pontypridd Town Nữ
/Image/team/images/58857/1gqbnw8v88b.png Barry Town Nữ
1
HT 2 0
FT 2 1
# 4 3
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Wrexham (W) Wrexham (W)
Image/team/images/15106/1gq1zxy9j86.png Swansea City Nữ
HT 1 1
FT 2 3
# 5 4
   
   
   
Ngày 10/03
21:00 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
HT 2 1
FT 3 2
# 4 2
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Cardiff Metropolitan   Nữ Cardiff Metropolitan Nữ
/Image/team/images/58858/1gq1zxy9j12n.png The New Saints Nữ
HT 2 1
FT 4 1
# 4 10
   
   
   
Ngày 12/02
00:10 Nữ Xứ Wales
Wrexham (W) Wrexham (W)
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 1 0
FT 2 2
# 4 3
   
   
   
00:10 Nữ Xứ Wales
Aberystwyth Nữ Aberystwyth Nữ
/Image/team/images/58858/1gq1zxy9j12n.png The New Saints Nữ
HT 1 1
FT 3 3
# 3 8
   
   
   
00:10 Nữ Xứ Wales
Barry Town Nữ Barry Town Nữ
/Image/team/images/58979/1gt893re9t0.png Pontypridd Town Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 04/02
21:00 Nữ Xứ Wales
Wrexham (W) Wrexham (W)
/Image/team/images/58979/1gt893re9t0.png Pontypridd Town Nữ
HT 1 1
FT 3 2
# 4 4
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 11 0
   
   
   
Ngày 02/02
02:45 Nữ Xứ Wales
Aberystwyth Nữ Aberystwyth Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 1 6
   
   
   
Ngày 28/01
21:00 Nữ Xứ Wales
Wrexham (W) Wrexham (W)
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 2 1
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
/Image/team/images/58858/1gq1zxy9j12n.png The New Saints Nữ
HT 2 0
FT 5 0
# 12 1
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Cardiff Metropolitan   Nữ Cardiff Metropolitan Nữ
/Image/team/images/58857/1gqbnw8v88b.png Barry Town Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 5 1
   
   
   
Ngày 25/01
02:45 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
1
HT 2 2
FT 2 3
# 5 7
   
   
   
Ngày 22/01
00:10 Nữ Xứ Wales
Cardiff Nữ Cardiff Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
HT 2 0
FT 3 0
# 15 2
   
   
   
Ngày 21/01
21:10 Nữ Xứ Wales
Barry Town Nữ Barry Town Nữ
/Image/team/images/58858/1gq1zxy9j12n.png The New Saints Nữ
HT 1 0
FT 4 1
# 1 7
   
   
   
Ngày 14/01
22:40 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
Image/team/images/34898/1gtqw1w2f31h.png Cardiff Nữ
HT 0 1
FT 0 6
# 1 8
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Wrexham (W) Wrexham (W)
/Image/team/images/58857/1gqbnw8v88b.png Barry Town Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 5 2
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Pontypridd Town Nữ Pontypridd Town Nữ
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 5 4
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 0 0
FT 3 0
# 11 2
   
   
   
Ngày 11/01
02:30 Nữ Xứ Wales
Pontypridd Town Nữ Pontypridd Town Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 1 8
   
   
   
Ngày 17/12
21:00 Nữ Xứ Wales
Barry Town Nữ Barry Town Nữ
Image/team/images/15106/1gq1zxy9j86.png Swansea City Nữ
HT 0 2
FT 0 4
# 4 9
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 1 1
FT 4 1
# 8 2
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Aberystwyth Nữ Aberystwyth Nữ
Image/team/images/34898/1gtqw1w2f31h.png Cardiff Nữ
1
HT 0 2
FT 0 5
# 1 8
   
   
   
Ngày 26/11
21:00 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
/Image/team/images/58979/1gt893re9t0.png Pontypridd Town Nữ
HT 2 1
FT 3 1
# 10 2
   
   
   
Ngày 20/11
00:10 Nữ Xứ Wales
Swansea City Nữ Swansea City Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
HT 0 1
FT 2 1
# 6 0
   
   
   
Ngày 19/11
21:00 Nữ Xứ Wales
Barry Town Nữ Barry Town Nữ
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 4 3
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Cardiff Nữ Cardiff Nữ
Image/team/images/20164/1gq1zxya1g1y.png Cardiff Metropolitan Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 05/11
21:00 Nữ Xứ Wales
Pontypridd Town Nữ Pontypridd Town Nữ
/Image/team/images/58857/1gqbnw8v88b.png Barry Town Nữ
HT 0 2
FT 0 3
# 7 4
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
Cardiff Metropolitan   Nữ Cardiff Metropolitan Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67944/1hbn11ts8d2p.png?win007=sell Wrexham (W)
1
HT 0 0
FT 0 3
# 3 2
   
   
   
21:00 Nữ Xứ Wales
The New Saints Nữ The New Saints Nữ
Image/team/images/45919/1gq1zxya1r1.png Aberystwyth Nữ
HT 0 1
FT 4 3
# 8 5
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Nữ Xứ Wales đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Nữ Xứ Wales đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Nữ Xứ Wales hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Nữ Xứ Wales đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Nữ Xứ Wales Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.