Kết quả bóng đá VĐQG Na Uy nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Na Uy nữ
Kết quả VĐQG Na Uy nữ (40)
#
Ngày 07/07
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek Nữ Stabaek Nữ
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga Nữ
HT 0 2
FT 2 6
# 2 5
   
   
   
Ngày 06/07
20:00 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane Nữ
HT 2 0
FT 2 1
# 3 5
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa Nữ Roa Nữ
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK Nữ
HT 0 2
FT 1 4
# 4 3
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner Nữ LSK Kvinner Nữ
Image/team/images/20210617110216.png Lyn Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 1 4
   
   
   
Ngày 04/07
00:00 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 3 6
   
   
   
Ngày 29/06
20:30 VĐQG Na Uy nữ
Lyn Nữ Lyn Nữ
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann Nữ
HT 0 2
FT 1 5
# 1 5
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Aasane Nữ Aasane Nữ
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 11
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Kolbotn Nữ Kolbotn Nữ
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 2 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar Nữ Arna Bjornar Nữ
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga Nữ Valerenga Nữ
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa Nữ
HT 3 0
FT 5 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 22/06
18:00 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar Nữ
HT 3 0
FT 5 1
# 13 1
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa Nữ Roa Nữ
/Image/team/images/20200330115442.jpg Kolbotn Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 4 4
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Lyn Nữ Lyn Nữ
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 1 4
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek Nữ Stabaek Nữ
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 5 4
   
   
   
17:45 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  Nữ Rosenborg BK Nữ
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 6 11
   
   
   
Ngày 15/06
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar Nữ Arna Bjornar Nữ
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 5 5
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner Nữ LSK Kvinner Nữ
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK Nữ
HT 2 0
FT 3 1
# 4 5
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga Nữ Valerenga Nữ
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 1 8
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Kolbotn Nữ Kolbotn Nữ
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 1 7
   
   
   
18:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek Nữ Stabaek Nữ
Image/team/images/20210617110216.png Lyn Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 08/06
21:45 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 10 4
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Aasane Nữ Aasane Nữ
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 4 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa Nữ Roa Nữ
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 5 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Lyn Nữ Lyn Nữ
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 1 6
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  Nữ Rosenborg BK Nữ
/Image/team/images/20200330115442.jpg Kolbotn Nữ
HT 1 0
FT 3 1
# 16 0
   
   
   
Ngày 25/05
20:30 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga Nữ Valerenga Nữ
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane Nữ
HT 1 0
FT 4 1
# 4 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 9 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Lyn Nữ Lyn Nữ
/Image/team/images/20200330115442.jpg Kolbotn Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 4 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner Nữ LSK Kvinner Nữ
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar Nữ Arna Bjornar Nữ
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 21/05
00:05 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  Nữ Rosenborg BK Nữ
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner Nữ
HT 2 0
FT 3 2
# 5 6
   
   
   
Ngày 20/05
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa Nữ Roa Nữ
Image/team/images/20210617110216.png Lyn Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 6 2
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar Nữ Arna Bjornar Nữ
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 4 5
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek Nữ Stabaek Nữ
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane Nữ
1
HT 0 1
FT 3 2
# 7 0
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Kolbotn Nữ Kolbotn Nữ
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann Nữ
HT 2 3
FT 2 6
# 0 10
   
   
   
Ngày 16/05
00:05 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga Nữ Valerenga Nữ
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 10 1
   
   
   
Ngày 15/05
22:59 VĐQG Na Uy nữ
Lyn Nữ Lyn Nữ
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 9 3
   
   
   
22:59 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann Nữ SK Brann Nữ
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 4 4
   
   
   
22:59 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner Nữ LSK Kvinner Nữ
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek Nữ
HT 2 1
FT 3 2
# 5 3
   
   
   
22:59 VĐQG Na Uy nữ
Aasane Nữ Aasane Nữ
/Image/team/images/20200330115442.jpg Kolbotn Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 2 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Na Uy nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Na Uy nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Na Uy nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Na Uy nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Na Uy nữ Vòng 19 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.