Kết quả bóng đá Ngoại hạng Seychelles hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng Seychelles
Kết quả Ngoại hạng Seychelles (40)
#
Ngày 04/05
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
/Image/team/images/64860/1gq90320072n.png Foresters FC
HT 0 0
FT 0 1
# 8 7
   
   
   
Ngày 02/05
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
/Image/team/images/61088/1gq4hpdj6e2a.png PTL Bazar Brothers FC
1
HT 0 1
FT 1 1
# 9 8
   
   
   
Ngày 20/04
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
Image/team/images/7485/1gsh3hkat12d.png ANSE Reunion
HT 0 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
Ngày 05/04
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
Image/team/images/22604/1gq6gr02wm1m.png Cote d'Or
HT 0 0
FT 1 0
# 8 4
   
   
   
Ngày 04/04
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
/Image/team/images/61088/1gq4hpdj6e2a.png PTL Bazar Brothers FC
1
1
HT 1 1
FT 1 2
# 4 2
   
   
   
Ngày 09/03
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
/Image/team/images/64860/1gq90320072n.png Foresters FC
HT 2 1
FT 2 2
# 3 9
   
   
   
Ngày 08/03
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
Lightstars
HT 1 0
FT 2 1
# 5 9
   
   
   
Ngày 07/03
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
/Image/team/images/60206/1gq90320gt3.png Northern Dynamo FC
HT 1 0
FT 2 1
# 5 10
   
   
   
Ngày 24/02
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
Lightstars
HT 0 1
FT 1 1
# 3 3
   
   
   
Ngày 23/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
PTL Bazar Brothers FC PTL Bazar Brothers FC
Image/team/images/7272/1gq4hpdj6j12.png Saint Michel Utd FC
HT 2 2
FT 3 3
# 3 8
   
   
   
Ngày 22/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
/Image/team/images/60229/1gq9031s551r.png Saint Louis Suns United
1
1
HT 0 1
FT 0 3
# 1 8
   
   
   
Ngày 17/02
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
Image/team/images/7485/1gsh3hkat12d.png ANSE Reunion
1
HT 0 0
FT 1 0
# 8 3
   
   
   
Ngày 16/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
Image/team/images/22604/1gq6gr02wm1m.png Cote d'Or
HT 2 2
FT 2 3
# 4 3
   
   
   
Ngày 15/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
PTL Bazar Brothers FC PTL Bazar Brothers FC
/Image/team/images/64860/1gq90320072n.png Foresters FC
HT 1 0
FT 2 1
# 5 11
   
   
   
Ngày 10/02
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
Image/team/images/22604/1gq6gr02wm1m.png Cote d'Or
HT 0 1
FT 2 4
# 7 6
   
   
   
Ngày 03/02
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
Image/team/images/4008/1gtnxd1qgy26.png La Passe
HT 1 0
FT 1 0
# 11 2
   
   
   
Ngày 02/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
Image/team/images/22604/1gq6gr02wm1m.png Cote d'Or
HT 0 0
FT 2 0
# 11 4
   
   
   
Ngày 01/02
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
Image/team/images/7272/1gq4hpdj6j12.png Saint Michel Utd FC
HT 1 1
FT 2 2
# 5 10
   
   
   
Ngày 27/01
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
Image/team/images/4008/1gtnxd1qgy26.png La Passe
1
1
HT 0 2
FT 1 3
# 2 3
   
   
   
Ngày 26/01
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
/Image/team/images/60229/1gq9031s551r.png Saint Louis Suns United
HT 1 0
FT 1 3
# 2 12
   
   
   
Ngày 25/01
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
/Image/team/images/64860/1gq90320072n.png Foresters FC
HT 0 4
FT 2 5
# 3 6
   
   
   
Ngày 20/01
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
/Image/team/images/60229/1gq9031s551r.png Saint Louis Suns United
HT 0 1
FT 1 1
# 7 12
   
   
   
Ngày 19/01
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
/Image/team/images/64899/1gq903200q18.png Red Star Defence Force FC
HT 1 0
FT 2 0
# 10 2
   
   
   
Ngày 18/01
21:10 Ngoại hạng Seychelles
PTL Bazar Brothers FC PTL Bazar Brothers FC
/Image/team/images/60206/1gq90320gt3.png Northern Dynamo FC
HT 1 1
FT 1 3
# 6 3
   
   
   
Ngày 15/12
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
/Image/team/images/61088/1gq4hpdj6e2a.png PTL Bazar Brothers FC
HT 1 1
FT 1 3
# 4 5
   
   
   
Ngày 14/12
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
/Image/team/images/64860/1gq90320072n.png Foresters FC
HT 1 1
FT 1 4
# 6 15
   
   
   
Ngày 02/12
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
Image/team/images/4008/1gtnxd1qgy26.png La Passe
HT 2 1
FT 2 4
# 5 5
   
   
   
Ngày 01/12
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
Image/team/images/7485/1gsh3hkat12d.png ANSE Reunion
HT 2 0
FT 2 1
# 14 5
   
   
   
Ngày 30/11
21:00 Ngoại hạng Seychelles
PTL Bazar Brothers FC PTL Bazar Brothers FC
/Image/team/images/64899/1gq903200q18.png Red Star Defence Force FC
1
HT 0 1
FT 0 3
# 4 7
   
   
   
Ngày 11/11
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Michel Utd FC Saint Michel Utd FC
Lightstars
HT 1 0
FT 1 2
# 13 8
   
   
   
Ngày 10/11
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
Image/team/images/22604/1gq6gr02wm1m.png Cote d'Or
HT 0 0
FT 0 0
# 4 11
   
   
   
Ngày 09/11
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
/Image/team/images/60206/1gq90320gt3.png Northern Dynamo FC
1
2
HT 2 1
FT 2 1
# 2 4
   
   
   
Ngày 04/11
19:00 Ngoại hạng Seychelles
PTL Bazar Brothers FC PTL Bazar Brothers FC
Image/team/images/4008/1gtnxd1qgy26.png La Passe
HT 0 0
FT 1 2
# 6 8
   
   
   
Ngày 03/11
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
Image/team/images/7272/1gq4hpdj6j12.png Saint Michel Utd FC
HT 1 2
FT 1 2
# 11 7
   
   
   
Ngày 02/11
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
/Image/team/images/64899/1gq903200q18.png Red Star Defence Force FC
HT 1 1
FT 2 2
# 5 1
   
   
   
Ngày 28/10
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
http://zq.titan007.com/Image/team/images/64882/1gq159x74b1w.png?win007=sell Anse Royale FC
HT 2 0
FT 4 1
# 4 4
   
   
   
Ngày 27/10
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Saint Louis Suns United Saint Louis Suns United
/Image/team/images/64899/1gq903200q18.png Red Star Defence Force FC
HT 2 0
FT 2 2
# 7 2
   
   
   
Ngày 21/10
19:00 Ngoại hạng Seychelles
Northern Dynamo FC Northern Dynamo FC
Image/team/images/4008/1gtnxd1qgy26.png La Passe
1
HT 0 1
FT 1 3
# 10 1
   
   
   
Ngày 20/10
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Red Star Defence Force FC Red Star Defence Force FC
Lightstars
HT 0 0
FT 0 0
# 8 10
   
   
   
Ngày 19/10
21:00 Ngoại hạng Seychelles
Foresters FC Foresters FC
/Image/team/images/61088/1gq4hpdj6e2a.png PTL Bazar Brothers FC
HT 1 0
FT 1 1
# 9 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Ngoại hạng Seychelles đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Ngoại hạng Seychelles đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Ngoại hạng Seychelles hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Seychelles đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Seychelles Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.