Kết quả bóng đá Nữ Ba Lan hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nữ Ba Lan
Kết quả Nữ Ba Lan (40)
#
Ngày 27/05
00:00 Nữ Ba Lan
Legia Warsaw (W) Legia Warsaw (W)
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 2 0
FT 4 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/05
20:00 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw Nữ Sleza Wroclaw Nữ
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp Nữ
HT 0 0
FT 3 1
# 1 7
   
   
   
Ngày 05/05
22:00 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  Nữ Resovia Rzeszow Nữ
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 1 1
FT 4 1
# 6 2
   
   
   
22:00 Nữ Ba Lan
Skra Czestochowa Nữ Skra Czestochowa Nữ
Image/team/images/59604/1gyc7517mg23.png Sleza Wroclaw Nữ
1
HT 0 0
FT 1 0
# 2 7
   
   
   
Ngày 28/04
20:00 Nữ Ba Lan
TKKF Checz Gdynia (W) TKKF Checz Gdynia (W)
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp Nữ
HT 2 0
FT 2 3
# 4 7
   
   
   
Ngày 21/04
23:30 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw Nữ Sleza Wroclaw Nữ
Image/team/images/67516/1h92j4j81cw.png Lech Poznan UAM Nữ
HT 0 1
FT 0 5
# 2 1
   
   
   
22:00 Nữ Ba Lan
Skra Czestochowa Nữ Skra Czestochowa Nữ
http://zq.titan007.com/Image/team/images/67806/1hbn11trsm2m.png?win007=sell TKKF Checz Gdynia (W)
1
HT 1 0
FT 1 0
# 6 4
   
   
   
Ngày 20/04
17:00 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  Nữ Resovia Rzeszow Nữ
Legia Warsaw (W)
HT 1 0
FT 1 0
# 7 3
   
   
   
17:00 Nữ Ba Lan
Polonia Sroda Wlkp Nữ Polonia Sroda Wlkp Nữ
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 4 2
   
   
   
Ngày 15/04
00:00 Nữ Ba Lan
TKKF Checz Gdynia (W) TKKF Checz Gdynia (W)
Image/team/images/59604/1gyc7517mg23.png Sleza Wroclaw Nữ
HT 1 1
FT 2 3
# 2 2
   
   
   
Ngày 14/04
17:00 Nữ Ba Lan
Legia Warsaw (W) Legia Warsaw (W)
Image/team/images/46675/1gzsy16dga6.png Zabkovia Zabki Nữ
HT 4 0
FT 6 0
# 8 3
   
   
   
17:00 Nữ Ba Lan
Bielawianka Bielawa Nữ Bielawianka Bielawa Nữ
Image/team/images/46670/1gyk775tbj2r.png Skra Czestochowa Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 4 7
   
   
   
Ngày 13/04
17:00 Nữ Ba Lan
Sportowa Czworka Radom Nữ Sportowa Czworka Radom Nữ
Image/team/images/67516/1h92j4j81cw.png Lech Poznan UAM Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 0 6
   
   
   
Ngày 24/03
21:30 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw Nữ Sleza Wroclaw Nữ
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 1 0
FT 4 0
# 14 2
   
   
   
21:30 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  Nữ Resovia Rzeszow Nữ
Image/team/images/33909/1gs1kb1jsr1b.png Sportowa Czworka Radom Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 23/03
18:00 Nữ Ba Lan
Polonia Sroda Wlkp Nữ Polonia Sroda Wlkp Nữ
Legia Warsaw (W)
HT 0 0
FT 0 2
# 8 3
   
   
   
Ngày 10/03
21:00 Nữ Ba Lan
Skra Czestochowa Nữ Skra Czestochowa Nữ
UKS Staszkowka Jelna Nữ
1
HT 1 0
FT 2 1
# 2 6
   
   
   
Ngày 09/03
23:10 Nữ Ba Lan
TKKF Checz Gdynia (W) TKKF Checz Gdynia (W)
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 2 0
FT 7 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 03/03
21:00 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  Nữ Resovia Rzeszow Nữ
Image/team/images/46670/1gyk775tbj2r.png Skra Czestochowa Nữ
HT 1 1
FT 2 3
# 2 1
   
   
   
Ngày 02/03
19:00 Nữ Ba Lan
Sportowa Czworka Radom Nữ Sportowa Czworka Radom Nữ
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa Nữ
HT 2 0
FT 5 0
# 6 5
   
   
   
18:30 Nữ Ba Lan
Zabkovia Zabki Nữ Zabkovia Zabki Nữ
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp Nữ
HT 0 6
FT 1 10
# 1 16
   
   
   
Ngày 24/02
19:30 Nữ Ba Lan
Sportowa Czworka Radom Nữ Sportowa Czworka Radom Nữ
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 5 5
   
   
   
Ngày 12/11
21:00 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw Nữ Sleza Wroclaw Nữ
Image/team/images/46675/1gzsy16dga6.png Zabkovia Zabki Nữ
HT 4 0
FT 8 0
# 10 0
   
   
   
19:00 Nữ Ba Lan
Sportowa Czworka Radom Nữ Sportowa Czworka Radom Nữ
/Image/team/images/20200330162127.jpg KKP Bydgoszcz Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 15/10
17:00 Nữ Ba Lan
KKP Bydgoszcz Nữ KKP Bydgoszcz Nữ
Trojka Staszowka Nữ
HT 0 0
FT 0 3
# 2 9
   
   
   
Ngày 01/10
20:30 Nữ Ba Lan
TKKF Checz Gdynia (W) TKKF Checz Gdynia (W)
Image/team/images/46670/1gyk775tbj2r.png Skra Czestochowa Nữ
HT 0 1
FT 2 1
# 8 0
   
   
   
17:00 Nữ Ba Lan
Bielawianka Bielawa Nữ Bielawianka Bielawa Nữ
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 2 11
   
   
   
17:00 Nữ Ba Lan
KKP Bydgoszcz Nữ KKP Bydgoszcz Nữ
Image/team/images/46675/1gzsy16dga6.png Zabkovia Zabki Nữ
HT 1 1
FT 1 4
# 7 5
   
   
   
Ngày 17/09
22:00 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw (W) Sleza Wroclaw (W)
TKKF Checz Gdynia (W)
HT 2 0
FT 6 0
# 2 9
   
   
   
01:30 Nữ Ba Lan
Skra Czestochowa (W) Skra Czestochowa (W)
Image/team/images/50630/1gt3vpxxyg1x.png Bielawianka Bielawa (W)
HT 0 0
FT 4 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 16/09
18:00 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  (W) Resovia Rzeszow (W)
UKS Staszkowka Jelna (W)
HT 2 2
FT 2 2
# 8 0
   
   
   
17:00 Nữ Ba Lan
Polonia Sroda Wlkp (W) Polonia Sroda Wlkp (W)
/Image/team/images/20200330162127.jpg KKP Bydgoszcz (W)
HT 2 0
FT 2 0
# 3 8
   
   
   
Ngày 10/09
17:00 Nữ Ba Lan
KKP Bydgoszcz (W) KKP Bydgoszcz (W)
Image/team/images/46670/1gyk775tbj2r.png Skra Czestochowa (W)
HT 1 0
FT 2 1
# 3 7
   
   
   
Ngày 07/09
00:30 Nữ Ba Lan
Sleza Wroclaw (W) Sleza Wroclaw (W)
Image/team/images/46668/1gtqjzm8z95.png SWD Wodzislaw Slaski (W)
HT 3 0
FT 7 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 03/09
17:00 Nữ Ba Lan
Polonia Sroda Wlkp (W) Polonia Sroda Wlkp (W)
UKS Staszkowka Jelna (W)
1
HT 0 2
FT 1 5
# 5 3
   
   
   
Ngày 26/08
17:00 Nữ Ba Lan
Resovia Rzeszow  (W) Resovia Rzeszow (W)
Image/team/images/46634/1gt3vpxxyv2k.png Polonia Sroda Wlkp (W)
HT 2 0
FT 2 0
# 6 4
   
   
   
Ngày 25/08
22:00 Nữ Ba Lan
KKP Bydgoszcz (W) KKP Bydgoszcz (W)
Lech Poznan UAM (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 1 3
   
   
   
Ngày 20/08
22:59 Nữ Ba Lan
Skra Czestochowa (W) Skra Czestochowa (W)
Image/team/images/50632/1gt3vpy1v5z.jpg Resovia Rzeszow (W)
HT 0 1
FT 2 2
# 3 6
   
   
   
22:00 Nữ Ba Lan
Marcus Gdynia (W) Marcus Gdynia (W)
/Image/team/images/20200330162127.jpg KKP Bydgoszcz (W)
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 28/05
20:10 Nữ Ba Lan
Marcus Gdynia (W) Marcus Gdynia (W)
Image/team/images/35732/1gwdqp0nw2v.png UKS SMS II Lodz (W)
HT 5 0
FT 8 0
# 14 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Nữ Ba Lan đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Nữ Ba Lan đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Nữ Ba Lan hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Nữ Ba Lan đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Nữ Ba Lan Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.