Kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Nhật Bản nữ
Kết quả VĐQG Nhật Bản nữ (40)
#
Ngày 30/06
14:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Nittaidai University Nữ Nittaidai University Nữ
/Image/team/images/20200325153228.gif Yokohama FC Seagulls Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 5 5
   
   
   
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Ehime FC  Nữ Ehime FC Nữ
/Image/team/images/20200325152850.jpg Setagaya Sfida Nữ
HT 0 3
FT 0 3
# 4 7
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Viamaterras Miyazaki Nữ Viamaterras Miyazaki Nữ
/Image/team/images/2013324163435.jpg Shizuoka Sangyo University Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 8 3
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
AS Harima ALBION Nữ AS Harima ALBION Nữ
/Image/team/images/2013324163807.jpg Speranza TakatsukiNữ
HT 0 1
FT 0 1
# 6 4
   
   
   
Ngày 29/06
14:00 VĐQG Nhật Bản nữ
IGA Kunoichi Nữ IGA Kunoichi Nữ
Image/team/images/20210317111047.png Orca Kamogawa FC Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 5 5
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Gunma FC White Star Nữ Gunma FC White Star Nữ
/Image/team/images/20200325152541.jpg NGU Nagoya Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 4 7
   
   
   
Ngày 23/06
13:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Yokohama FC Seagulls Nữ Yokohama FC Seagulls Nữ
Image/team/images/163938040561.png Gunma FC White Star Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 9 0
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Speranza TakatsukiNữ Speranza TakatsukiNữ
/Image/team/images/167014676681.png Viamaterras Miyazaki Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 1 6
   
   
   
Ngày 22/06
16:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Orca Kamogawa FC Nữ Orca Kamogawa FC Nữ
/Image/team/images/20121218205348.jpg Nittaidai University Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 3 2
   
   
   
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Shizuoka Sangyo University Nữ Shizuoka Sangyo University Nữ
/Image/team/images/20200325152929.gif Ehime FC Nữ
HT 2 0
FT 2 2
# 4 9
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Setagaya Sfida Nữ Setagaya Sfida Nữ
/Image/team/images/20121218205027.jpg IGA Kunoichi Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 10 4
   
   
   
10:00 VĐQG Nhật Bản nữ
NGU Nagoya Nữ NGU Nagoya Nữ
Image/team/images/20210317110041.png AS Harima ALBION Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 16/06
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Ehime FC  Nữ Ehime FC Nữ
/Image/team/images/20121218205027.jpg IGA Kunoichi Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 3 3
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
AS Harima ALBION Nữ AS Harima ALBION Nữ
/Image/team/images/20200325153228.gif Yokohama FC Seagulls Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Gunma FC White Star Nữ Gunma FC White Star Nữ
Image/team/images/20210317111047.png Orca Kamogawa FC Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 4 3
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Nittaidai University Nữ Nittaidai University Nữ
/Image/team/images/20200325152850.jpg Setagaya Sfida Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 1 3
   
   
   
10:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Viamaterras Miyazaki Nữ Viamaterras Miyazaki Nữ
/Image/team/images/20200325152541.jpg NGU Nagoya Nữ
HT 1 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 15/06
13:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Shizuoka Sangyo University Nữ Shizuoka Sangyo University Nữ
/Image/team/images/2013324163807.jpg Speranza TakatsukiNữ
HT 0 1
FT 1 1
# 9 1
   
   
   
Ngày 09/06
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Orca Kamogawa FC Nữ Orca Kamogawa FC Nữ
Image/team/images/20210317110041.png AS Harima ALBION Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 5 7
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
IGA Kunoichi Nữ IGA Kunoichi Nữ
/Image/team/images/20121218205348.jpg Nittaidai University Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 4 1
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Yokohama FC Seagulls Nữ Yokohama FC Seagulls Nữ
/Image/team/images/167014676681.png Viamaterras Miyazaki Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 2 6
   
   
   
Ngày 08/06
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Speranza TakatsukiNữ Speranza TakatsukiNữ
/Image/team/images/20200325152929.gif Ehime FC Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 1 7
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Setagaya Sfida Nữ Setagaya Sfida Nữ
Image/team/images/163938040561.png Gunma FC White Star Nữ
HT 4 0
FT 5 0
# 6 2
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
NGU Nagoya Nữ NGU Nagoya Nữ
/Image/team/images/2013324163435.jpg Shizuoka Sangyo University Nữ
HT 1 1
FT 2 3
# 5 4
   
   
   
Ngày 26/05
13:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Shizuoka Sangyo University Nữ Shizuoka Sangyo University Nữ
/Image/team/images/20200325152850.jpg Setagaya Sfida Nữ
HT 1 1
FT 1 3
# 2 5
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Yokohama FC Seagulls Nữ Yokohama FC Seagulls Nữ
/Image/team/images/20200325152541.jpg NGU Nagoya Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 2 6
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Speranza TakatsukiNữ Speranza TakatsukiNữ
Image/team/images/20210317111047.png Orca Kamogawa FC Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 8 5
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Viamaterras Miyazaki Nữ Viamaterras Miyazaki Nữ
/Image/team/images/20121218205027.jpg IGA Kunoichi Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 12 2
   
   
   
10:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Nittaidai University Nữ Nittaidai University Nữ
Image/team/images/20210317110041.png AS Harima ALBION Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 25/05
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Gunma FC White Star Nữ Gunma FC White Star Nữ
/Image/team/images/20200325152929.gif Ehime FC Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 3 4
   
   
   
Ngày 19/05
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
IGA Kunoichi Nữ IGA Kunoichi Nữ
/Image/team/images/2013324163435.jpg Shizuoka Sangyo University Nữ
HT 1 1
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
AS Harima ALBION Nữ AS Harima ALBION Nữ
Image/team/images/163938040561.png Gunma FC White Star Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Viamaterras Miyazaki Nữ Viamaterras Miyazaki Nữ
/Image/team/images/20121218205348.jpg Nittaidai University Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 9 5
   
   
   
Ngày 18/05
13:30 VĐQG Nhật Bản nữ
NGU Nagoya Nữ NGU Nagoya Nữ
Image/team/images/20210317111047.png Orca Kamogawa FC Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 7 3
   
   
   
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Setagaya Sfida Nữ Setagaya Sfida Nữ
/Image/team/images/2013324163807.jpg Speranza TakatsukiNữ
HT 2 0
FT 4 0
# 8 0
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Ehime FC  Nữ Ehime FC Nữ
/Image/team/images/20200325153228.gif Yokohama FC Seagulls Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 2 3
   
   
   
Ngày 12/05
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Gunma FC White Star Nữ Gunma FC White Star Nữ
/Image/team/images/167014676681.png Viamaterras Miyazaki Nữ
HT 1 2
FT 2 6
# 1 7
   
   
   
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Setagaya Sfida Nữ Setagaya Sfida Nữ
/Image/team/images/20200325152541.jpg NGU Nagoya Nữ
HT 1 1
FT 3 5
# 1 5
   
   
   
Ngày 11/05
12:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Orca Kamogawa FC Nữ Orca Kamogawa FC Nữ
/Image/team/images/20200325153228.gif Yokohama FC Seagulls Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 3 5
   
   
   
11:00 VĐQG Nhật Bản nữ
Speranza TakatsukiNữ Speranza TakatsukiNữ
/Image/team/images/20121218205027.jpg IGA Kunoichi Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 5 6
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Nhật Bản nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Nhật Bản nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Nhật Bản nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Nhật Bản nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản nữ Vòng 16 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.