Kết quả bóng đá Hạng nhất Ả Rập Xê-út hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Kết quả Hạng nhất Ả Rập Xê-út (40)
#
Ngày 29/05
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Kholood Al Kholood
/Image/team/images/20191213175338.png Al-Adalh
HT 0 1
FT 1 1
# 2 7
   
   
   
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Faisaly Harmah Al-Faisaly Harmah
/Image/team/images/20130924170221.jpg Al-Orubah
HT 1 1
FT 1 2
# 3 2
   
   
   
00:15 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Qadasiya Al-Qadasiya
Image/team/images/20210317162303.png Al Safa(KSA)
HT 0 0
FT 1 0
# 5 5
   
   
   
Ngày 28/05
23:40 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Jabalain Al-Jabalain
/Image/team/images/20191231115743.png Al-Baten
HT 1 0
FT 2 2
# 4 3
   
   
   
23:30 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Arabi(KSA) Al-Arabi(KSA)
Image/team/images/20201203173855.png Al Bukayriyah
1
HT 0 0
FT 2 1
# 4 2
   
   
   
23:25 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Qaisoma Al Qaisoma
/Image/team/images/20130912191700.png Hajer
HT 1 2
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
22:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Jndal Al-Jndal
/Image/team/images/20191231115836.png AL-Rbeea Jeddah
2
HT 1 4
FT 1 4
# 3 1
   
   
   
22:15 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Ohod Medina Ohod Medina
Image/team/images/20210317160609.png Al Taraji
1
HT 1 0
FT 1 1
# 10 2
   
   
   
20:30 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Ameade Al-Ameade
Image/team/images/20210317161048.png Al Najma(KSA)
1
HT 1 2
FT 2 2
# 5 0
   
   
   
Ngày 22/05
22:59 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Hajer Hajer
/Image/team/images/20130912191333.png Al-Qadasiya
HT 0 2
FT 0 2
# 2 4
   
   
   
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Orubah Al-Orubah
Image/team/images/7092/1gpwsd3bgk1n.png Al-Jabalain
1
1
HT 0 0
FT 1 0
# 4 4
   
   
   
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Baten Al-Baten
/Image/team/images/202003251542543999.gif Al-Arabi(KSA)
HT 0 1
FT 1 1
# 1 8
   
   
   
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Safa(KSA) Al Safa(KSA)
Image/team/images/35739/1gpwsd3bgb2t.png Al Kholood
1
HT 0 1
FT 1 5
# 3 3
   
   
   
01:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Adalh Al-Adalh
Image/team/images/7090/1gpytknswph.png Ohod Medina
HT 1 0
FT 2 0
# 4 5
   
   
   
Ngày 21/05
23:30 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
AL-Rbeea Jeddah AL-Rbeea Jeddah
Image/team/images/15918/1gpwsd3bz620.png Al-Ameade
HT 1 0
FT 1 1
# 1 11
   
   
   
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Najma(KSA) Al Najma(KSA)
/Image/team/images/20130912191834.png Al-Faisaly Harmah
HT 0 1
FT 0 2
# 5 3
   
   
   
22:59 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Taraji Al Taraji
Image/team/images/8297/1gpwsd3bg417.png Al Qaisoma
1
HT 1 2
FT 1 3
# 2 1
   
   
   
21:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Bukayriyah Al Bukayriyah
Image/team/images/15929/1grmn6xw3x1w.png Al-Jndal
HT 1 2
FT 2 3
# 3 1
   
   
   
Ngày 16/05
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Ameade Al-Ameade
/Image/team/images/20191213175338.png Al-Adalh
HT 1 1
FT 1 1
# 4 8
   
   
   
Ngày 15/05
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Qaisoma Al Qaisoma
Image/team/images/7090/1gpytknswph.png Ohod Medina
HT 0 0
FT 0 0
# 4 6
   
   
   
22:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Safa(KSA) Al Safa(KSA)
Image/team/images/7092/1gpwsd3bgk1n.png Al-Jabalain
HT 2 1
FT 5 1
# 2 4
   
   
   
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Jndal Al-Jndal
/Image/team/images/20191231115743.png Al-Baten
HT 1 3
FT 1 4
# 3 2
   
   
   
Ngày 14/05
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Bukayriyah Al Bukayriyah
/Image/team/images/20130924170221.jpg Al-Orubah
HT 0 0
FT 0 0
# 1 5
   
   
   
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Arabi(KSA) Al-Arabi(KSA)
Image/team/images/20210317160609.png Al Taraji
HT 4 0
FT 6 0
# 3 0
   
   
   
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Kholood Al Kholood
/Image/team/images/20191231115836.png AL-Rbeea Jeddah
HT 1 0
FT 2 1
# 7 1
   
   
   
Ngày 13/05
23:15 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Faisaly Harmah Al-Faisaly Harmah
/Image/team/images/20130912191700.png Hajer
HT 1 1
FT 2 1
# 4 4
   
   
   
22:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Qadasiya Al-Qadasiya
Image/team/images/20210317161048.png Al Najma(KSA)
HT 2 1
FT 4 2
# 2 0
   
   
   
Ngày 09/05
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Qaisoma Al Qaisoma
/Image/team/images/20191231115743.png Al-Baten
HT 0 0
FT 2 2
# 4 4
   
   
   
Ngày 08/05
23:40 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Orubah Al-Orubah
/Image/team/images/202003251542543999.gif Al-Arabi(KSA)
HT 1 0
FT 1 0
# 5 7
   
   
   
22:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Taraji Al Taraji
Image/team/images/15929/1grmn6xw3x1w.png Al-Jndal
HT 1 1
FT 1 1
# 6 3
   
   
   
Ngày 07/05
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
AL-Rbeea Jeddah AL-Rbeea Jeddah
/Image/team/images/20130912191834.png Al-Faisaly Harmah
HT 1 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
23:20 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Najma(KSA) Al Najma(KSA)
Image/team/images/20210317162303.png Al Safa(KSA)
HT 0 1
FT 1 1
# 2 4
   
   
   
22:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Hajer Hajer
Image/team/images/35739/1gpwsd3bgb2t.png Al Kholood
HT 0 0
FT 1 1
# 2 5
   
   
   
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Ohod Medina Ohod Medina
/Image/team/images/20130912191333.png Al-Qadasiya
HT 1 0
FT 2 2
# 3 6
   
   
   
Ngày 06/05
23:30 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Jabalain Al-Jabalain
Image/team/images/15918/1gpwsd3bz620.png Al-Ameade
HT 0 0
FT 1 0
# 5 4
   
   
   
22:55 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Adalh Al-Adalh
Image/team/images/20201203173855.png Al Bukayriyah
HT 1 2
FT 3 2
# 7 1
   
   
   
Ngày 03/05
00:00 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Safa(KSA) Al Safa(KSA)
/Image/team/images/20191231115836.png AL-Rbeea Jeddah
HT 1 1
FT 2 2
# 5 1
   
   
   
Ngày 02/05
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Jndal Al-Jndal
/Image/team/images/20130924170221.jpg Al-Orubah
1
HT 0 0
FT 3 0
# 1 1
   
   
   
Ngày 01/05
23:10 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al-Baten Al-Baten
Image/team/images/20210317161048.png Al Najma(KSA)
HT 0 0
FT 0 1
# 5 4
   
   
   
00:50 Hạng nhất Ả Rập Xê-út
Al Bukayriyah Al Bukayriyah
Image/team/images/7092/1gpwsd3bgk1n.png Al-Jabalain
HT 1 0
FT 1 0
# 3 4
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Hạng nhất Ả Rập Xê-út đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Hạng nhất Ả Rập Xê-út đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Hạng nhất Ả Rập Xê-út hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng nhất Ả Rập Xê-út đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Hạng nhất Ả Rập Xê-út Vòng 1 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.