Kết quả bóng đá Giải trẻ Ả Rập Xê Út hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Kết quả Giải trẻ Ả Rập Xê Út (40)
#
Ngày 25/05
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Qadasiya (Youth) Al-Qadasiya (Youth)
Al-Jeel Youths
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
Al-Orubah Youths
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
Image/team/images/9559/1grahe9gq51r.png Al-Ettifaq (Youth)
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Image/team/images/9553/1gpytqjpp9a.png Al-Shabab (Youth)
HT 1 2
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
Image/team/images/16703801575.png Al Raed (Youth)
1
HT 2 1
FT 2 1
# 2 4
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
Image/team/images/20210618151814.png Al-Fath (Youth)
HT 0 0
FT 2 1
# 9 1
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Jeddah Youth Jeddah Youth
Image/team/images/9443/1gpytqjppw2v.png Al-Hilal (Youth)
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
Al Hazm Youths
HT 0 0
FT 0 0
# 2 9
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
Image/team/images/20210618153226.png Ohud Medina Youths
1
HT 0 1
FT 1 1
# 2 1
   
   
   
Ngày 19/05
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
/Image/team/images/58627/1gqe4nvxye1e.png Al Khaleej Youths
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Hazm Youths Al Hazm Youths
Image/team/images/9447/1grahe9gqs32.png Al-Nasr (Youth)
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/05
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
Image/team/images/22154/1grahe9gqq2p.png Al Ahli Jeddah (Youth)
HT 3 0
FT 3 1
# 3 13
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
Image/team/images/20459/1gqv2axksg2f.png Al-Taawon Youths
HT 0 0
FT 5 0
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
Image/team/images/46677/1gpytqjq693.png Al-Faisaly Harmah Youth
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ettifaq (Youth) Al-Ettifaq (Youth)
Image/team/images/9555/1grahe9g7t1g.png Al Wehda (Youth)
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
Image/team/images/20210618152808.png Al-Qadasiya (Youth)
HT 0 0
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
Image/team/images/9446/1gpytqjppre.png Al-Ittihad (Youth)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Raed (Youth) Al Raed (Youth)
/Image/team/images/167038032714.png Jeddah Youth
HT 0 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 13/05
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
Image/team/images/16703801575.png Al Raed (Youth)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/05
19:45 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
Image/team/images/9447/1grahe9gqs32.png Al-Nasr (Youth)
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
19:30 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
Image/team/images/20210618152808.png Al-Qadasiya (Youth)
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/05
20:05 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
Al Hazm Youths
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Image/team/images/20210618151814.png Al-Fath (Youth)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
/Image/team/images/167038032714.png Jeddah Youth
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
19:55 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
Image/team/images/46677/1gpytqjq693.png Al-Faisaly Harmah Youth
HT 0 0
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
Al-Orubah Youths
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
19:30 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
Image/team/images/9559/1grahe9gq51r.png Al-Ettifaq (Youth)
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 07/05
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Jeddah Youth Jeddah Youth
/Image/team/images/58627/1gqe4nvxye1e.png Al Khaleej Youths
HT 0 0
FT 3 3
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
Image/team/images/9443/1gpytqjppw2v.png Al-Hilal (Youth)
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Image/team/images/20210618152808.png Al-Qadasiya (Youth)
HT 0 0
FT 2 2
# 5 10
   
   
   
20:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
Al-Jeel Youths
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
19:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
Image/team/images/9553/1gpytqjpp9a.png Al-Shabab (Youth)
HT 2 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
19:45 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
Image/team/images/22154/1grahe9gqq2p.png Al Ahli Jeddah (Youth)
HT 0 0
FT 1 2
# 6 2
   
   
   
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
Image/team/images/16703801575.png Al Raed (Youth)
HT 2 1
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
19:30 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ettifaq (Youth) Al-Ettifaq (Youth)
Image/team/images/20210618153226.png Ohud Medina Youths
1
HT 0 0
FT 0 1
# 0 4
   
   
   
19:30 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
Al Hazm Youths
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 03/05
19:30 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
Image/team/images/9555/1grahe9g7t1g.png Al Wehda (Youth)
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/05
20:20 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
Image/team/images/9553/1gpytqjpp9a.png Al-Shabab (Youth)
HT 2 1
FT 3 1
# 1 4
   
   
   
20:10 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
Al-Orubah Youths
HT 2 0
FT 4 1
# 0 0
   
   
   
19:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
/Image/team/images/58627/1gqe4nvxye1e.png Al Khaleej Youths
HT 0 0
FT 1 1
# 6 4
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Giải trẻ Ả Rập Xê Út đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Giải trẻ Ả Rập Xê Út đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Giải trẻ Ả Rập Xê Út hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Giải trẻ Ả Rập Xê Út đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Giải trẻ Ả Rập Xê Út Vòng 34 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.