Kết quả bóng đá Ngoại hạng đảo Faroe hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng đảo Faroe
Kết quả Ngoại hạng đảo Faroe (40)
#
Ngày 06/07
20:00 Ngoại hạng đảo Faroe
IF Fuglafjordur IF Fuglafjordur
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
1
HT 0 0
FT 0 1
# 5 3
   
   
   
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/20170521165123.png 07 Vestur Sorvagur
HT 2 0
FT 4 0
# 4 7
   
   
   
Ngày 05/07
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
Vikingur Gotu Vikingur Gotu
/Image/team/images/2007129103458.gif HB Torshavn
HT 0 0
FT 2 0
# 2 8
   
   
   
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
KI Klaksvik KI Klaksvik
/Image/team/images/20121216221230.gif B36 Torshavn
HT 1 1
FT 4 2
# 3 5
   
   
   
Ngày 04/07
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/200812221725882405.jpg Toftir B68
HT 0 1
FT 1 1
# 5 3
   
   
   
Ngày 30/06
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
07 Vestur Sorvagur 07 Vestur Sorvagur
/Image/team/images/20083298534739316.gif IF Fuglafjordur
HT 1 0
FT 1 0
# 3 3
   
   
   
Ngày 29/06
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
B36 Torshavn B36 Torshavn
/Image/team/images/2007129103320.gif Skala Itrottarfelag
HT 2 0
FT 3 0
# 5 3
   
   
   
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
Vikingur Gotu Vikingur Gotu
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
HT 0 0
FT 4 0
# 10 1
   
   
   
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/2007122517505842059.jpg KI Klaksvik
HT 0 0
FT 1 2
# 7 11
   
   
   
00:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Toftir B68 Toftir B68
/Image/team/images/2007129103458.gif HB Torshavn
HT 1 0
FT 1 0
# 0 10
   
   
   
Ngày 25/06
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/20170521165123.png 07 Vestur Sorvagur
HT 0 0
FT 1 2
# 8 4
   
   
   
Ngày 23/06
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
HB Torshavn HB Torshavn
/Image/team/images/2007122517505842059.jpg KI Klaksvik
HT 1 0
FT 3 0
# 5 11
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
IF Fuglafjordur IF Fuglafjordur
/Image/team/images/20121216221230.gif B36 Torshavn
HT 1 2
FT 3 4
# 3 5
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
HT 1 0
FT 4 0
# 5 7
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Vikingur Gotu Vikingur Gotu
/Image/team/images/200812221725882405.jpg Toftir B68
HT 2 0
FT 3 0
# 5 3
   
   
   
Ngày 16/06
22:00 Ngoại hạng đảo Faroe
IF Fuglafjordur IF Fuglafjordur
/Image/team/images/200712910322.gif NSI Runavik
HT 0 1
FT 0 3
# 6 3
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
EB Streymur EB Streymur
/Image/team/images/2007122517505842059.jpg KI Klaksvik
2
HT 0 0
FT 1 2
# 2 7
   
   
   
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
07 Vestur Sorvagur 07 Vestur Sorvagur
/Image/team/images/2007129103458.gif HB Torshavn
HT 1 3
FT 1 4
# 7 2
   
   
   
Ngày 15/06
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/20121216221308.gif Vikingur Gotu
HT 0 3
FT 0 4
# 4 3
   
   
   
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
B36 Torshavn B36 Torshavn
/Image/team/images/200812221725882405.jpg Toftir B68
HT 0 0
FT 1 1
# 9 3
   
   
   
Ngày 02/06
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/2007129103458.gif HB Torshavn
HT 0 1
FT 2 3
# 6 6
   
   
   
21:15 Ngoại hạng đảo Faroe
KI Klaksvik KI Klaksvik
/Image/team/images/20121216221308.gif Vikingur Gotu
HT 0 1
FT 0 2
# 8 5
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
B36 Torshavn B36 Torshavn
/Image/team/images/20170521165123.png 07 Vestur Sorvagur
HT 3 3
FT 4 4
# 7 3
   
   
   
Ngày 01/06
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
Toftir B68 Toftir B68
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
HT 1 0
FT 2 0
# 7 1
   
   
   
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/20083298534739316.gif IF Fuglafjordur
HT 2 0
FT 3 2
# 2 10
   
   
   
Ngày 26/05
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
KI Klaksvik KI Klaksvik
/Image/team/images/200812221725882405.jpg Toftir B68
HT 1 0
FT 4 0
# 13 1
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
EB Streymur EB Streymur
/Image/team/images/2007129103320.gif Skala Itrottarfelag
HT 1 0
FT 3 0
# 2 8
   
   
   
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Vikingur Gotu Vikingur Gotu
/Image/team/images/20170521165123.png 07 Vestur Sorvagur
HT 0 1
FT 5 1
# 11 2
   
   
   
Ngày 25/05
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
HB Torshavn HB Torshavn
/Image/team/images/20083298534739316.gif IF Fuglafjordur
HT 1 0
FT 1 0
# 2 3
   
   
   
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/20121216221230.gif B36 Torshavn
HT 0 2
FT 2 2
# 4 13
   
   
   
Ngày 22/05
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/2007122517505842059.jpg KI Klaksvik
HT 0 1
FT 0 1
# 5 3
   
   
   
Ngày 20/05
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
HB Torshavn HB Torshavn
/Image/team/images/20121216221230.gif B36 Torshavn
HT 1 0
FT 2 1
# 3 7
   
   
   
22:59 Ngoại hạng đảo Faroe
Vikingur Gotu Vikingur Gotu
/Image/team/images/200712910322.gif NSI Runavik
1
HT 0 0
FT 2 0
# 4 5
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
07 Vestur Sorvagur 07 Vestur Sorvagur
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
HT 0 0
FT 2 0
# 9 3
   
   
   
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
IF Fuglafjordur IF Fuglafjordur
/Image/team/images/200812221725882405.jpg Toftir B68
1
HT 1 2
FT 2 2
# 4 7
   
   
   
Ngày 15/05
00:00 Ngoại hạng đảo Faroe
Toftir B68 Toftir B68
/Image/team/images/20083298534739316.gif IF Fuglafjordur
HT 0 0
FT 0 0
# 8 1
   
   
   
Ngày 14/05
01:00 Ngoại hạng đảo Faroe
B36 Torshavn B36 Torshavn
/Image/team/images/20200528102923.jpg EB Streymur
HT 1 0
FT 1 0
# 9 3
   
   
   
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
Skala Itrottarfelag Skala Itrottarfelag
/Image/team/images/2007129103458.gif HB Torshavn
HT 0 0
FT 0 3
# 1 4
   
   
   
00:30 Ngoại hạng đảo Faroe
NSI Runavik NSI Runavik
/Image/team/images/20170521165123.png 07 Vestur Sorvagur
HT 3 1
FT 4 1
# 7 4
   
   
   
Ngày 12/05
21:00 Ngoại hạng đảo Faroe
KI Klaksvik KI Klaksvik
/Image/team/images/20121216221308.gif Vikingur Gotu
HT 1 1
FT 2 1
# 7 5
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Ngoại hạng đảo Faroe đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Ngoại hạng đảo Faroe đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Ngoại hạng đảo Faroe hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng đảo Faroe đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng đảo Faroe Vòng 17 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.