Kết quả bóng đá Ngoại hạng Bắc NSW Úc hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kết quả Ngoại hạng Bắc NSW Úc (40)
#
Ngày 21/07
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
South Cardiff South Cardiff
Image/team/images/37455/1gvy981pda2k.png West Wallsend SC
HT 0 1
FT 0 2
# 5 12
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kahibah FC Kahibah FC
Image/team/images/37823/1gvy981pxg1e.png Cessnock City Hornets
HT 0 1
FT 1 2
# 2 2
   
   
   
Ngày 20/07
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Toronto Awaba Toronto Awaba
Image/team/images/27317/1gyk775svt1y.png Belmont Swansea United SC
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/38885/1gxcny74jvq.png Wallsend
HT 0 0
FT 4 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/07
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kahibah FC Kahibah FC
Image/team/images/23369/1gxfbzagna1w.png South Cardiff
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 17/07
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Toronto Awaba Toronto Awaba
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 0 3
FT 2 4
# 3 5
   
   
   
Ngày 16/07
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Wallsend Wallsend
Image/team/images/37455/1gvy981pda2k.png West Wallsend SC
HT 0 3
FT 2 7
# 4 2
   
   
   
Ngày 14/07
12:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
West Wallsend SC West Wallsend SC
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
11:20 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Image/team/images/37454/1gxcnypgtf2y.png Thornton Redbacks FC
HT 0 1
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 06/07
11:20 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Singleton Strikers FC Singleton Strikers FC
Image/team/images/37454/1gxcnypgtf2y.png Thornton Redbacks FC
HT 1 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 05/07
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Toronto Awaba Toronto Awaba
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 26/06
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 0 1
FT 0 2
# 3 2
   
   
   
Ngày 19/06
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
South Cardiff South Cardiff
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 0 3
FT 2 4
# 0 0
   
   
   
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Singleton Strikers FC Singleton Strikers FC
Image/team/images/38885/1gxcny74jvq.png Wallsend
HT 2 0
FT 3 0
# 2 2
   
   
   
Ngày 18/06
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/27317/1gyk775svt1y.png Belmont Swansea United SC
HT 0 1
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 15/06
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Image/team/images/37823/1gvy981pxg1e.png Cessnock City Hornets
HT 2 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 0 5
FT 1 6
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/06
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 0 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/06
16:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
South Cardiff South Cardiff
Image/team/images/37454/1gxcnypgtf2y.png Thornton Redbacks FC
HT 0 1
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
West Wallsend SC West Wallsend SC
Image/team/images/37823/1gvy981pxg1e.png Cessnock City Hornets
HT 2 0
FT 5 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 04/06
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Image/team/images/23369/1gxfbzagna1w.png South Cardiff
HT 5 0
FT 6 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 29/05
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Singleton Strikers FC Singleton Strikers FC
Image/team/images/23369/1gxfbzagna1w.png South Cardiff
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 28/05
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 0 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 25/05
16:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Singleton Strikers FC Singleton Strikers FC
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 0 0
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 22/05
17:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Thornton Redbacks FC Thornton Redbacks FC
Image/team/images/37455/1gvy981pda2k.png West Wallsend SC
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/05
11:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 1 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 27/04
13:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 4 1
FT 5 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 13/04
16:20 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Singleton Strikers FC Singleton Strikers FC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 2 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 10/04
17:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Cessnock City Hornets Cessnock City Hornets
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 1 0
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 01/04
10:30 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kahibah FC Kahibah FC
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 2 0
FT 4 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 28/03
16:15 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
West Wallsend SC West Wallsend SC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 0 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 20/03
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Toronto Awaba Toronto Awaba
Image/team/images/23369/1gxfbzagna1w.png South Cardiff
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
West Wallsend SC West Wallsend SC
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 0 1
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Wallsend Wallsend
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 1 1
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
15:40 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Belmont Swansea United SC Belmont Swansea United SC
Thornton Reid Backus
HT 2 1
FT 4 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 16/03
15:20 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
South Cardiff South Cardiff
Image/team/images/27317/1gyk775svt1y.png Belmont Swansea United SC
HT 0 4
FT 0 6
# 0 0
   
   
   
Ngày 15/03
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kahibah FC Kahibah FC
Image/team/images/37609/1gxa48193hr.png Toronto Awaba
HT 1 1
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/03
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
South Cardiff South Cardiff
Image/team/images/37457/1gxa4819391.png Kahibah FC
HT 2 1
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 06/03
16:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
West Wallsend SC West Wallsend SC
Image/team/images/37626/1gxcny74291n.png Singleton Strikers FC
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 03/03
15:00 Ngoại hạng Bắc NSW Úc
Kahibah FC Kahibah FC
Image/team/images/27317/1gyk775svt1y.png Belmont Swansea United SC
HT 0 0
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Ngoại hạng Bắc NSW Úc đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Ngoại hạng Bắc NSW Úc đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Ngoại hạng Bắc NSW Úc hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Bắc NSW Úc đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Bắc NSW Úc Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.