Kết quả bóng đá Cúp Capital Territory Nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Cúp Capital Territory Nữ
Kết quả Cúp Capital Territory Nữ (40)
#
Ngày 21/07
11:10 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 2 0
FT 6 0
# 15 0
   
   
   
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
HT 0 1
FT 1 1
# 4 6
   
   
   
09:45 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 1 8
   
   
   
Ngày 14/07
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Belconnen United Nữ Belconnen United Nữ
Image/team/images/37864/1gv7apmg7gh.png Canberra FC Nữ
HT 0 1
FT 2 2
# 2 2
   
   
   
09:45 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 0 1
FT 0 2
# 1 7
   
   
   
Ngày 12/07
16:30 Cúp Capital Territory Nữ
Tuggeranong UtdNữ Tuggeranong UtdNữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 2 11
   
   
   
Ngày 11/07
16:00 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 0 1
FT 1 2
# 2 8
   
   
   
Ngày 10/07
15:40 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
HT 0 1
FT 1 2
# 0 12
   
   
   
Ngày 07/07
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 1 0
FT 2 0
# 6 0
   
   
   
Ngày 30/06
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Tuggeranong UtdNữ Tuggeranong UtdNữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 6
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 9 1
   
   
   
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra OlympicNữ Canberra OlympicNữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 23/06
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Belconnen United Nữ Belconnen United Nữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 1 0
FT 8 0
# 20 5
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra OlympicNữ Canberra OlympicNữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 13 0
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 1 0
FT 1 1
# 1 3
   
   
   
Ngày 19/06
16:40 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 2 0
FT 4 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 16/06
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
ANU FC Nữ ANU FC Nữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 0 0
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Tuggeranong UtdNữ Tuggeranong UtdNữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
HT 1 1
FT 1 3
# 2 14
   
   
   
09:45 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/37864/1gv7apmg7gh.png Canberra FC Nữ
HT 0 1
FT 0 4
# 1 13
   
   
   
Ngày 02/06
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
ANU FC Nữ ANU FC Nữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 1 2
FT 1 3
# 5 8
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
HT 1 2
FT 2 5
# 6 8
   
   
   
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 2 2
   
   
   
Ngày 26/05
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Belconnen United Nữ Belconnen United Nữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 1 1
FT 5 1
# 10 0
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra OlympicNữ Canberra OlympicNữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 1 1
FT 2 1
# 7 3
   
   
   
Ngày 25/05
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 1 0
FT 3 0
# 13 2
   
   
   
Ngày 19/05
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
ANU FC Nữ ANU FC Nữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 0 5
FT 0 8
# 1 12
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra OlympicNữ Canberra OlympicNữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 17/05
16:30 Cúp Capital Territory Nữ
Tuggeranong UtdNữ Tuggeranong UtdNữ
Image/team/images/38839/1gwzt9sx21b.png Gungahlin UnitedNữ
HT 0 2
FT 0 3
# 1 8
   
   
   
Ngày 12/05
13:20 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
1
HT 0 2
FT 3 2
# 7 2
   
   
   
09:45 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 0 0
FT 1 0
# 7 5
   
   
   
Ngày 11/05
10:45 Cúp Capital Territory Nữ
Belconnen United Nữ Belconnen United Nữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
HT 0 0
FT 2 0
# 3 8
   
   
   
Ngày 05/05
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
ANU FC Nữ ANU FC Nữ
Image/team/images/37863/1gv7apmg7q2h.png Canberra OlympicNữ
2
HT 0 3
FT 0 4
# 1 8
   
   
   
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
Tuggeranong UtdNữ Tuggeranong UtdNữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 0 1
FT 0 5
# 0 16
   
   
   
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/37864/1gv7apmg7gh.png Canberra FC Nữ
HT 1 1
FT 3 2
# 3 7
   
   
   
Ngày 28/04
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra OlympicNữ Canberra OlympicNữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 1 0
FT 3 0
# 13 2
   
   
   
11:00 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
HT 3 0
FT 8 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 21/04
12:00 Cúp Capital Territory Nữ
ANU FC Nữ ANU FC Nữ
Image/team/images/38040/1gwtq0fj431h.png Tuggeranong UtdNữ
HT 0 0
FT 1 1
# 7 8
   
   
   
11:30 Cúp Capital Territory Nữ
Canberra FC Nữ Canberra FC Nữ
Image/team/images/38483/1gwzt9sx2424.png Belconnen United Nữ
HT 2 2
FT 2 5
# 3 5
   
   
   
Ngày 19/04
16:30 Cúp Capital Territory Nữ
Gungahlin UnitedNữ Gungahlin UnitedNữ
Image/team/images/53630/1gwtq0fj42j.png West Canberra Wanderers FC Nữ
HT 4 0
FT 4 1
# 11 2
   
   
   
Ngày 14/04
09:45 Cúp Capital Territory Nữ
West Canberra Wanderers FC Nữ West Canberra Wanderers FC Nữ
Image/team/images/65897/1gy15zj3n622.png ANU FC Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 0 1
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Cúp Capital Territory Nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Cúp Capital Territory Nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Cúp Capital Territory Nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Capital Territory Nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Cúp Capital Territory Nữ Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.